Výstava v Praze

O víkendu 21. a 22.3.2015 jsem prvně vystavovala Bruce. Rozhodčí byly Marja Kurittu (Fin) a Marja Kosonen. Oba dva dny se Brusik líbil, třídu dorostu vyhrál se známkou VN1 a byl ohodnocen perfektními posudky. V sobotu naší chovatelské stanici dělala zároveň prezentaci sestra Bruce, Beauty, která taktéž získala titul VN1 a překrásný posudek. Fotky z výstavy jsou ve FOTOGALERII.

before

On the weekend of 21 and 22 March 2015 I first exhibited Bruce. Judge was Marja Kurittu (Fin) and Marja Kosonen. Both days the whetstone liked puppy class won with Very promising 1 and was rated great judgment. On Saturday our kennel while doing a presentation sister Bruce, Beauty, which also won the title of Very promising 1 and wonderful report. Photo from show are in PHOTOGALLERY.

Aktualizace stránek

Novinky od nás - vzhledem k tomu, že nám v naší chovatelské stanici bude dělat velmi příjemnou společnost náš odchovaneček v vrhu "B", syn CH Pascavale Valentina, pejsek Bruce, upravila jsem stránky a založila mu jeho kartu, na které vás budeme informovat o tom, jak roste a jak spolu žijeme. Dále jsem na stránkách upravila záložku ŠTĚŇÁTKA.

before

News from us - given us in our kennel will make very pleasant company in our male dog from litter "B", the son of CH Pascavale Valentino, male puppy Bruce, I adjusted the website and founded his card on which we will inform you about how he grows and how he live. I also adjusted the tab on the website PUPPIES too.

CH Pascavale Valentino

Do záložky ŠTĚŇATA v menu stránek jsem přidala nové fotky otce našich současnách štěňátek CH Pascavale Valentina. 

valentino 3

To bookmarks  PUPPY in menu pages I've added new photos of the father of our puppies CH Pascavale Valentino.

Nové fotky štěňátek

Dnes jsem do FOTOGALERIE doplnila fotky všech štěňátek.

before

Today I added to photogallery photos of puppies.

 

Nové fotky

Dnes přidáváme do FOTOGALERIE nové fotky našich klučíků Bruce a Benjamina.

IMG 9286  IMG 9316

We add new photos of our lovely boy Bruce and Benjamin.Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio