Úspěch na výstavě v Kutné hoře

O tomto víkendu proběhla KV Cavalier King Charles Spaniel klubu Čech, Moravy a Slezska v Kutné Hoře.
Já jsem se s Brusíčkem zúčastnila výstavy v neděli, kdy se prezentoval naposledy ve třídě dorostu. Panu rozhodčímu z GB Ian Sidgwick se líbil a byl jím oceněn známkou VN1, krásným posudkem a medailí.
Zároveň naší CHS Royal shine prezentovala sestra Bruce, Beauty, kdy v sobotu získala taktéž známku VN1 a v neděli známku N1. Jsem moc ráda, se vystavují oba naši odchovanečci a teď už je čeká třída mladých.

before

This weekend was KV Cavalier King Charles Spaniel Club Bohemia, Moravia and Silesia in Kutna Hora.
I participated in the show with a my male dog Bruce on Sunday when he presented the last time in puppy class. The judge of the GB Ian Sidgwick like him and he was awarded a mark of VP1, nice judgment and medals.
At the same time our kennel Royal shine presented Bruce´s sister, Beauty, which also won on Saturday VN1 and Sunday em N1. I am glad to expose both our babies and now awaits junior class.

Výstava v Praze

O víkendu 21. a 22.3.2015 jsem prvně vystavovala Bruce. Rozhodčí byly Marja Kurittu (Fin) a Marja Kosonen. Oba dva dny se Brusik líbil, třídu dorostu vyhrál se známkou VN1 a byl ohodnocen perfektními posudky. V sobotu naší chovatelské stanici dělala zároveň prezentaci sestra Bruce, Beauty, která taktéž získala titul VN1 a překrásný posudek. Fotky z výstavy jsou ve FOTOGALERII.

before

On the weekend of 21 and 22 March 2015 I first exhibited Bruce. Judge was Marja Kurittu (Fin) and Marja Kosonen. Both days the whetstone liked puppy class won with Very promising 1 and was rated great judgment. On Saturday our kennel while doing a presentation sister Bruce, Beauty, which also won the title of Very promising 1 and wonderful report. Photo from show are in PHOTOGALLERY.

Nové fotky štěňátek

Dnes jsem do FOTOGALERIE doplnila fotky všech štěňátek.

before

Today I added to photogallery photos of puppies.

 

Aktualizace stránek

Novinky od nás - vzhledem k tomu, že nám v naší chovatelské stanici bude dělat velmi příjemnou společnost náš odchovaneček v vrhu "B", syn CH Pascavale Valentina, pejsek Bruce, upravila jsem stránky a založila mu jeho kartu, na které vás budeme informovat o tom, jak roste a jak spolu žijeme. Dále jsem na stránkách upravila záložku ŠTĚŇÁTKA.

before

News from us - given us in our kennel will make very pleasant company in our male dog from litter "B", the son of CH Pascavale Valentino, male puppy Bruce, I adjusted the website and founded his card on which we will inform you about how he grows and how he live. I also adjusted the tab on the website PUPPIES too.

CH Pascavale Valentino

Do záložky ŠTĚŇATA v menu stránek jsem přidala nové fotky otce našich současnách štěňátek CH Pascavale Valentina. 

valentino 3

To bookmarks  PUPPY in menu pages I've added new photos of the father of our puppies CH Pascavale Valentino.Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio